ARSIMI DHE KULTURA GJATË PERIUDHËS SË KOMUNIZMIT NË PREFEKTURËN E ELBASANIT