E DREJTA DHE DREJTËSIA SIPAS FILOZOFISË SË LIBERALIZMIT