EFEKTET E TRAJTIMIT TË KOMBINUAR HB PËR ADMINISTRIMIN E EMOCIONIT TË TURPIT TË FËMIJËVE TË INSTITUCIONALIZUAR