Koordinator për të drejtën e informimit

Koordinatori për të drejtën e informimit i Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale

z. Erjon Marku

Email:       erjon.marku@unitir.edu.al

Tel:           04 2268402

Adresa:     Sheshi “Nënë Tereza”, Godina e Rektoratit, Kati i dyte, Tiranë 

Orari:        E Hënë – E Enjte 08:00 – 16:30

                   E Premte              08:00 – 14:00