KREDITIMI NË SHQIPËRI: TENDENCAT, KARAKTERISTIKAT, EKUILIBRI DHE FAKTORËT QË E PËRCAKTOJNË