MODELIMI DHE SIMULIMI NUMERIK I PROCESEVE QË ZHVILLOHEN NË RRJETAT BIOLOGJIKE