NDËRVEPRIMI SEKSUAL NË ADOLESHENCË: FAKTORËT PREDISPOZUES REFERUAR PROCESEVE FAMILJARE DHE PRESIONIT TË BASHKËMOSHATARËVE