Rektorati

Rektorati i Universitetit të Tiranës përbëhet nga:

REKTOR, Prof. Dr. Mynyr KONI

Zv/ Rektor për anën Mësimore,  Prof. Assoc. Dr. Bernard DOSTI

Zv/ Rektor për anën Shkencore, PhD. Gentiana KERA

Administrator, z. Skerdi DAFA

Dekan i Fakultetit të Drejtësisë, Prof. Dr. Artan HOXHA

Dekan i Fakultetit të Ekonomisë, Prof. Dr. Dhori KULE

Dekan i Fakultetit të Gjuhëve të Huaja, Prof. Dr. Artan SULA

Dekan i Fakultetit të Historisë dhe i Filiologjisë, Prof. Dr. Sabri LAÇI

Dekan i Fakultetit të Shkencave të Natyrës, Prof. Dr. Spiro DRUSHKU

Dekan i Fakultetit të Shkencave Sociale, Prof. Dr. Edmond RAPTI