Rektori

Prof. Dr. Mynyr KONI

Rektor i Universitetit të Tiranës

 

Adresa: Rektorati, Sheshi “Nënë Tereza” Tiranë, Shqipëri.

Kutia postare: Nr. 183

Telefon: +355 42228402