Senati Akademik

Senati Akademik i Universitetit të Tiranës përbëhet nga:

KRYETARI  

Prof. Dr. Mynyr KONI

FAKULTETI I DREJTËSISË

 1. Prof. Dr. Artan HOXHA
 2. Prof. Dr. Evis ALIMEHMETI
 3. Prof. Asoc. Dr. Ilir RUSI
 4. Prof. Dr. Kestrin KATRO
 5. Prof. Dr. Skënder KAÇUPI

FAKULTETI I EKONOMISË

 1. Prof. Dr. Dhori KULE
 2. Prof. Dr. Andrea KOXHAJ
 3. Prof. Dr. Fatmir MEMAJ
 4. Prof. Dr. Sulo HADËRI
 5. Prof. Dr. Shyqyri LLACI

FAKULTETI I HISTORI DHE I FILOLOGJISË

 1. Prof. Dr. Artan FUGA
 2. Prof. Dr. Dhimitër DOKA
 3. Prof. Dr. Sokol AXHEMI
 4. Prof. Dr. Ymer ÇIRAKU
 5. Dr. Enriketa PANDELEJMONI (PAPA)

 FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA

 1. Prof. Dr. Artur SULA
 2. Prof. Dr. Brikena KADZADEJ
 3. Prof. Dr. Esmeralda KROMIDHA
 4. Prof. Dr. Severina PASHO
 5. Prof. Dr. Viktor RISTANI

FAKULTETI I SHKENCAVE TË NATYRËS

 1. Prof. Dr. Spiro DRUSHKU
 2. Prof. Dr. Anila PAPARISTO
 3. Prof. Asoc. Dr. Eltjon HALIMI
 4. Prof. Dr. Fatmir HOXHA
 5. Prof. Asoc. Dr. Kujtim DULE

FAKULTETI I SHKENCAVE SOCIALE

 1. Prof. Dr. Edmond RAPTI
 2. Prof. Asoc. Dr. Artemis SHEHU (DONO)
 3. Prof. Dr. Edmond DRAGOTI
 4. Prof. Asoc. Dr. Eliona BIMBASHI (KULLURI)
 5. Prof. Dr. Theodhori KARAJ

ANËTAR TË SENATIT AKADEMIK NGA STUDENTËT

 1. Aldo HOXHA
 2. Kristian KINA
 3. Rea KOTANI
 4. Dejana KALLOGJEROVIÇ