SISTEMI EMËROR I ANGLISHTES NË PËRQASJE ME SISTEMIN EMËROR TË SHQIPES