TEKNOLOGJIA E INFORMACIONIT NË MENAXHIMIN E ZINXHIRIT TË FURNIZIMIT: NJË ANALIZË STATISTIKORE