Vendime të Senatit Akademik

 

 Arkiva 2018, Vendime të Senatit Akademik

Arkiva 2017, Vendime të Senatit Akademik.

Arkiva 2016, Vendime të Senatit Akademik