VLERËSIMI I CILËSISË DHE PËRMBAJTJES SË METALEVE NË QUMËSHTIN E FRESKËT TË LOPËS NË RRETHIN E SHKODRËS