VLERËSIMI I GJENDJES MJEDISORE TË ZONËS SË ELBASANIT, NËPËRMJET PËRCAKTIMIT TË NIVELEVE TË NDOTËSVE ORGANIKË DHE INORGANIKË ME METODA INSTRUMENTALE