ZHVILLIMI DHE TESTIMI I APLIKACIONEVE TË BIZNESIT NË CLOUD